Dhyan ची सुरवात कशी करावी 2020

Dhyan ची सुरवात कशी करावी 2020

Dhyan ची सुरवात कशी करावी 2020 तुम्ही नुसते बघत बसा.श्वास येतोय जातोय त्याकडे बघत रहा.रस्त्याच्या कड़ेला उभा राहून आपण गर्दीकडे बघतो आणि नदीकिनारी बसून पाण्यावरच्या लाटांकडे बघतोय तस बघत रहा.माणस समोरून जात आहेत गायी म्हशी जात आहेत,बघत रहा जे आहे जस आहे तस बघत रहा.त्यांच्यात बदल करु नका.तस शांत बसा आणि श्वासाकड़े बघत रहा.बघता बघता … Read more