100% प्रकाशमय Meditation कसे करावे

100% प्रकाशमय Meditation कसे करावे

100% प्रकाशमय Meditation कसे करावे तुमच्या हृदयात एक ज्योत जळते आहे आणि तुमचे शरीर केवळ त्या ज्योतीभोवतीचे प्रकाशयुक्त वलय (ऑरा) आहे.