Meditation Types Part 2

Meditation Types Part 2

ध्यानधारणा करणं म्हणजे समस्यांवर विचार करणं किंवा एखाद्या घटनेची उलटसुलट तपासणी करणं नव्हे.

Meditation Types Part 1

ध्यानधारणा म्हणजे काय?भाग 1

ध्यानधारणा म्हणजे काय भाग1 ध्यानधारणा’ हा शब्दप्रयोग वेगवेगळ्या प्रकारे केला जातो. त्यामुळे ध्यानधारणा म्हणजे नेमक काय, त्याचा सराव कशा प्रकारे करावा याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो.ध्यान करणं म्हणजे एखाद्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करून तिचा विचार करण, अस काहींना वाटत

Perfct Breathing100 टक्के लाभ

Breathing लाभ

Perfct 100 टक्के लाभ आत्मसात aकरण्याची रीत आपल्या सामान्य श्वसनात आपण साधारणपणे ५०० मिली हवा आत घेतो. फुफ्फुसांची सरासरी क्षमता ४०००-५००० श्वसनाचा

In 15 Days Pranayamaतील मनाची तयारी

In 15 Days Pranayamaतील मनाची तयारी

श्वसन ज्याप्रमाणे स्थिर किंवा अस्थिर असेल त्याप्रमाणे मन असते आणि त्याप्रमाणेच योगी असतो. म्हणूनच श्वसनावर नियंत्रण ठेवावयास पाहिजे.

प्राणायामातील तंत्र Jalandhar Bandh

प्राणायामातील तंत्र Jalandhar Bandh

प्राणायामाची तंत्रे समजण्यासाठी मुद्रा आणि बंध याची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. मुद्रा या संस्कृत शब्दाचा अर्थ बंद करणे, कुलूप असा आहे.