In 15 Days Pranayamaतील मनाची तयारी

In 15 Days Pranayamaतील मनाची तयारी

श्वसन ज्याप्रमाणे स्थिर किंवा अस्थिर असेल त्याप्रमाणे मन असते आणि त्याप्रमाणेच योगी असतो. म्हणूनच श्वसनावर नियंत्रण ठेवावयास पाहिजे.

Bhramri pranayama

Bhramri pranayama

Bhramri pranayama सागराचा गंभीर आवाज अंधाऱ्या रात्रि रातकिड्यांचा आवाज,संथ चालीतील नूपुर झंकार,

Matsyasana 100℅ कृति

Mastyasana100℅ कृती

Matsyasana 100℅ कृति सर्वांगासनात  कंठस्नायूंचा संकोच व मानेवर येणारे शरीराचे ओझे यामुळे गळयावर दाब निर्माण होऊन कंठस्थ ग्रंथींच्या (थायरॉईड व पॅराथॉयराईड) आरोग्याचे संवर्धन होते व त्यांतील दोष नाहीसे होतात.Matsyasana 100℅ कृति Matsyasana 100℅ कृतिहीच दोषनाशक व आरोग्यसंवर्धनाची क्रिया सर्वांगासनानंतर, मत्स्यासन या क्रमाने अभ्यास केल्यास त्वरित व अधिक फलदायी होते. म्हणून मत्स्यासनास सर्वांगासनाचे पूरक आसन समजतात.Matsyasana … Read more

Bhujangasana for Back Pain 100% Relief

Bhujangasana for Back Pain 100% Relief

Bhujangasana for Back Pain 100% Relief १) पार्श्वभूमी : भुजंग म्हणजे नाग. आसनाच्या अंतिम स्थितीत शरीरांची आकृति फणा काढलेल्या नागाप्रमाणे दिसते. २) पूर्वस्थिती : सम पालथी अवस्था किंवा पोटावर झोपून हात खांद्यांना समांतर समोर डोक्याच्या वरच्या दिशेने पसरावेत, आसन कसे करावे : Bhujangasana for Back Pain 100% Relief 1 दोन तळहात जमिनीवर टेकवून कोपर आकाशाकडे … Read more

Kapalbhati प्रकार

Kapalbhati प्रकार

सुखासन,पद्मासन,दर्भांसन,कुशासन अगर लोकरीची घोंगडी किंवा साधी जनी गरम कपडचाची ब्लँकेट घेऊन त्यावर साधा पांढरा सुती कपडा असावा. कारण एवढेच की,आसनस्थ झाल्यावर ज्या क्रिया करणार आहोत त्यात निर्माण होणाऱ्या उष्णतेचा प्रवाह जमिनीत जाऊं नये.

Meditation Types Part 2

Meditation Types Part 2

ध्यानधारणा करणं म्हणजे समस्यांवर विचार करणं किंवा एखाद्या घटनेची उलटसुलट तपासणी करणं नव्हे.