Bhujangasana for Back Pain 100% Relief

Bhujangasana for Back Pain 100% Relief १) पार्श्वभूमी : भुजंग म्हणजे नाग. आसनाच्या अंतिम स्थितीत शरीरांची आकृति फणा काढलेल्या नागाप्रमाणे दिसते.

Bhujangasana for Back Pain 100% Relief
Bhujangasana for Back Pain 100% Relief


२) पूर्वस्थिती : सम पालथी अवस्था किंवा पोटावर झोपून हात खांद्यांना समांतर समोर डोक्याच्या वरच्या दिशेने पसरावेत,

आसन कसे करावे :


Bhujangasana for Back Pain 100% Relief 1 दोन तळहात जमिनीवर टेकवून कोपर आकाशाकडे करून दोन्ही तळहात बाजूस छातीजवळ ठेवावेत. हाताची बोटे एकमेकांना चिकटलेली असावीत.


2 कपाळ जमिनीवर टेकावे.

3 श्वास घेत पुढे हात, छाती, मान व डोके वर उचलून हात कोपरात सरळ करीत वर यावे.

4 श्वास सोडून समोर पहावे व खांद्यातून कोपरात व कोपरातून मनगटात सर्व शरीराचा भार सोडावा.

5 सावकाश मान आणखी वर उचलत छताच्या एखाद्या बिंदूवर नजर एकाग्र करावी व नंतर नजर मागे मागे वळवीत मान मागे पाठीवर ढिली सोडण्याचा प्रयत्न करावा.

6 श्वास, उच्छ्वास सावकाश सुरू ठेवावा. मानेच्या मणक्यांपासून ते माकडहाडापर्यंत सुखपूर्वक चाललेल्या श्वासाकडे साक्षीभावाने पहावे.Bhujangasana for Back Pain 100% Relief

girlfriends in medical masks standing in high cobra pose outdoors
Photo by Gustavo Fring on Pexels.comBhujangasana for Back Pain 100% Relief


आदर्श आसन स्थिती:

१.अंतिम आसन स्थितीत कंबर जमिनीवर असते.
२. हात कोपरात सरळ असतात.
३. मान मागे ढिली सोडलेली असते.
श्वास उच्छ्वास संथपणे सुरू असतो.
५. पायांची नखे जमिनीला लागलेली असतात.

आसन कसे सोडावे?

१. श्वास घ्यावा व श्वास सोडत सावकाश छाती, मान व डोके खाली
आणून कपाळ जमिनीवर टेकावे.
२. हात शरीराजवळ घ्यावेत.
३. हनुवटी जमिनीवर टेकावी.

संभाव्य चुका:

१. शरीराचा भार हातांवर घेतला जातो.
२. मागे पायांची बोटे टेकून टाचा वर छताकडे गेलेल्या असतात.
३. कंबर वर उचलली जाते.
४. मागे पाय ताठ केले जातात. ढिले सोडणे आवश्यक असते.
५) किती वेळ आसनात थांबावे? :
१० सेकंदापासून सुरुवात करावी व
सरावाने १ मिनिटापर्यंत वेळ वाढवता येते


फायदे

Bhujangasana for Back Pain 100% Relief १. पचनेंद्रियांची कार्यक्षमता सुधारते व पचनशक्ती वाढते.

२. पाठीचा कणा लवचिक करण्यात या आसनासारखे सर्वश्रेष्ठ आसन दुसरे कोणतेही नाही व त्यामुळे पाठ दुखी, कंबरदुखी थांबते.

चेहऱ्यावर वांग (Melasma), मुरमा, पुटकुळ्या (Pomedones),
मोड्या (Acne) उठत नाहीत.Bhujangasana for Back Pain 100% Relief

स्लिप डिस्कच्या रुग्णांनी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने केल्यास फायदा होतो.

१.थॉयरॉईड ग्रंथीचे कार्य सुधारते.
२.उत्साह वाढतो.
३.मरगळ जाते.
४.ताजेतवाने वाटते.
५.थकवा जातो.
६.नैराश्य कमी होते.
(ज्यांना गॅसेसचा त्रास आहे त्यांना हे आसन म्हणजे पर्वणीच !)
७. निद्रानाशाची तक्रार कमी होते.
८. Hypothyrodism च्या रुग्णांनी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने करावे.
९. छाती रुंदावते व फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढते.
१०. Cervical spondylosis च्या रुग्णांनी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने केले असता त्यांची मानदुखी १००% थांबते.
११. आतड्यांच्या ठिकाणचे रक्ताभिसरण प्रभावीपणे होते.


काळजी:


Bhujangasana for Back Pain 100% Relief१. पाठीच्या कण्याचे गंभीर विकार, पाठीच्या कण्याची मोठी ऑपरेशन्स झाली असल्यास, मणक्यांची फ्रेंक्चर्स झाली असल्यास करू नये.
२. हर्निया, आतड्याचा टी.बी. अत्सर, पोटाचे गंभीर विकार (ट्यूमर इ.)असताना करू नये,
३. महिलांची हिस्टेरेक्टॉमी, सीझर यासारखी मोठी ऑपरेशन्स झाली असल्यास त्यांनी करू नये. तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
५. पाठीचा कणा कडक असल्यास तज्ञांचा सल्ल्याने करावे.
६. हायड्रोसील, प्रोस्टेट, सी. ए. रेक्टम इ. साठी ऑपरेशन्स झाली असल्यास
७. हिसके देत, ओढाताण करीत वर येऊ नये.
८. स्त्रियांनी एम. सी. सुरू असताना करू नये.Bhujangasana for Back Pain 100% Relief

Leave a Comment

%d bloggers like this: