Disease चे आत्मज्ञानात रूपांतरण

Disease चे आत्मज्ञानात रूपांतरण

          Disease चे आत्मज्ञानात रूपांतरण Disease चे आत्मज्ञानात रूपांतरण जे काही विद्यमान आहे त्याचा विनाअट आंतरिक स्वीकार करणं म्हणजे समर्पण, असं म्हणताना या क्षणी आपण तुमच्या जीवनाविषयी बोलत आहोत,तुमच्या एकूण जीवनस्थितीविषयी नाही!किंवा जीवनदशेविषयी नाही.व्याधी किंवा आजारपण तुमच्या जीवनदशेचा एक भाग आहे. म्हणजे ज्याला भूतकाळ आहे, तसाच भविष्यकाळही आहे. जोपर्यंत तुम्ही वर्तमानात जागृतपणे उपस्थित राहून तुम्हाला … Read more