प्राणायाम Breathing प्रकाराचा पाया.

प्राणायाम Breathing प्रकाराचा पाया.

प्राणायाम Breathing प्रकाराचा पाया. प्राणायाम आपल्या मेंदूच्या उजव्या व डाव्या भागामध्ये किवा धन व ऋण तत्वांचे संतुलन घडवून आणतो.मेंदुचा उजवीकडील भाग हा सर्जनशील किंवा निर्मितीक्षम असून तो ‘सत्य’ दाखवतो.डावीकडीत भाग तर्कशूद्ध असून भ्रामक कल्पना दाखवती.डाविकडील मेंदूचा भाग माणसाचा मीपणा दर्शवतो आणि उजवीकडील भाग उत्पादक विचार दर्शवतो. प्राणायाम Breathing प्रकाराचा पाया. प्राणायाम Breathing प्रकाराचा पाया.श्वसन प्रकारांचा … Read more