Survive in This Earth

Survive in This Earth

Survive in This Earth करोना च्या भीषण परिस्थितित आजचे सायन्स अपयशी ठरले तरी, आजचे सायन्स खुप काही शिकतय!आणि शिकत राहिल!यात शंका नाही. आता तर जैवकीय युद्ध याची सुरवात  झाली आहे,पण या युद्धात मानवाने तग धरायचा असेल तर,संशोधनावर जास्त खर्च करावा लागेल. आता बस,झाले मंदिर,मस्जिद,चर्च याना देणग्या देणे!तोच पैसा आपन आता,निसर्गातील संशोधनासाठी मग ते विषाणु विरुद्ध लस शोधने असो, की मानव … Read more

Dhyan ची सुरवात कशी करावी 2020

Dhyan ची सुरवात कशी करावी 2020

Dhyan ची सुरवात कशी करावी 2020 तुम्ही नुसते बघत बसा.श्वास येतोय जातोय त्याकडे बघत रहा.रस्त्याच्या कड़ेला उभा राहून आपण गर्दीकडे बघतो आणि नदीकिनारी बसून पाण्यावरच्या लाटांकडे बघतोय तस बघत रहा.माणस समोरून जात आहेत गायी म्हशी जात आहेत,बघत रहा जे आहे जस आहे तस बघत रहा.त्यांच्यात बदल करु नका.तस शांत बसा आणि श्वासाकड़े बघत रहा.बघता बघता … Read more